חידה: היכן מצינו שיש הבדל הלכתי האם השמש הוא עובד קבוע או לא? | שו"ע סימן ער"ה סעיף י"א י"ב

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני נרות שבת