חידה: מתי אסור לשיר זמירות שבת? | שו"ע סימן ער"ה סעיף ב'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני נרות שבת