חידה: היכן מצינו שאם אדם נועל דבר ומוסר את המפתח לאדם אחר – זה מתיר לו לעשות מעשה בשבת? | שו"ע סימן ער"ה סעיף א' (שעור 3)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני נרות שבת