חידה: מתי אסר החזון איש להוציא ספר מהארון בשבת? | שו"ע סימן ער"ה סעיף א' (שעור 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני נרות שבת