חידה: איפה מצאנו שיש ענין לעשות רושם על אחרים? | שו"ע סימן רע"ד סעיף א' (חלק 5)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת