חידה: היכן מצינו שאם אתה חותך את החלה בפני המברך הוא לא יוכל לעשות עליה לחם משנה? | שו"ע סימן רע"ד סעיף א' (חלק 3)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת