חידה: היכן מצינו שעושים 2 מצוות על דבר אחד וזה לא נחשב מצוות חבילות חבילות (חלק 3)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת