חידה: היכן מצינו שמי שכן טועם ביין מקידוש בבית הכנסת נכנס לבעיה? | שו"ע סימן רע"ג סעיף ה' (חלק 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת