חידה: האם עדיף לשתות יין אחרי קידוש או עדיף לאכול חמשת מיני דגן? | שו"ע סימן רע"ג סעיף ה' (חלק 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת