חידה: איך יכול להיות שאדם מברך על דבר למרות שלא מעונין לצאת בו? | שו"ע סימן רע"ג סעיף ד' (חלק 3)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת