וידאו: יעקב שווקי עם חיילי צה"ל – אם אשכחך ירושלים

אם אשכחך ירושלים / תשכח ימיני תדבק לשוני לחכי / אם לא אזכרכי