חידה: היכן מצינו שאדם יעשה קידוש ויאכל לאחר כמה שעות ובכל אופן זה נחשב? | שו"ע סימן רע"ג סעיף ג' (חלק 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת