חידה: היכן מצינו שיש הבדל לגבי קידוש אם הסוכה בנויה בתוך הבית או ליד הבית? | שו"ע סימן רע"ג סעיף א' (חלק 4)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת