חידה: היכן מצינו שיש הבדל האם אתה יושב במרפסת מקורה או לא לגבי סעודה? | שו"ע סימן רע"ג סעיף א' (חלק 3)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת