חידה: היכן מצינו שאדם יהיה מחוץ לביתו, ויקדש, ואעפ"כ הקידוש חל עליו? | שו"ע סימן רע"ג סעיף א' (חלק 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת