חידה: היכן מצינו שאסור לאדם לשתות את היין ומותר לקדש עליו? | שו"ע סימן ער"ב סעיף ט' (חלק 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת