חידה: היכן מצינו שאסור לקדש על יין אדום? | שו"ע סימן ער"ב סעיף ד'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת