חידה: היכן מצינו שעל אף שנוהגין להתיר לאכול 'חדש', יש דבר שאסור לאוכלו? | שו"ע סימן תפ"ט סעיף י (חלק 3)

הלכות ספירת העומר - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בענין ספירת העומר