חידה: היכן מצינו שאדם בתחילה ספר ולא היה מחויב וכשהגיע זמן חיובו סופר ללא ברכה ? | שו"ע סימן תפ"ט סעיף ח (חלק 3)

הלכות ספירת העומר - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בענין ספירת העומר