חידה: היכו מצינו שאומרים לאדם ששכח לספור – שהוא יכול להמשיך לספור בברכה ? | שו"ע סימן תפ"ט סעיף ח (חלק 2)

הלכות ספירת העומר - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בענין ספירת העומר