'כבוד הרב, אתה יכול לדבר איתי באידיש! אני יהודי כמוך…'

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד