הן עם לבדד ישכון

מקובל אצל כל ההיסטוריונים שדברי הימים של עם ישראל הינם מיוחדים במינם. מיום היותו לעם ועד לתקופתנו, דרכו של עמנו רצופה בשרשרת מאורעות מפליאים, הנוגדים את ההיגיון ואת המהלך ההיסטורי השגרתי. הכללים המקובלים בתולדותיהם של עמים אחרים, אינם תקפים כאשר מדובר בהיסטוריה של עם ישראל. בלעם אמר בנבואתו על ישראל: "הן עם לבדד ישכון, ובגויםקרא עוד...

מקובל אצל כל ההיסטוריונים שדברי הימים של עם ישראל הינם מיוחדים במינם. מיום היותו לעם ועד לתקופתנו, דרכו של עמנו רצופה בשרשרת מאורעות מפליאים, הנוגדים את ההיגיון ואת המהלך ההיסטורי השגרתי. הכללים המקובלים בתולדותיהם של עמים אחרים, אינם תקפים כאשר מדובר בהיסטוריה של עם ישראל.

בלעם אמר בנבואתו על ישראל: "הן עם לבדד ישכון, ובגוים לא יתחשב" (במדבר כ"ג, ט'). דברים אלו, שנכתבו בתורה לפני למעלה משלושת אלפים שנה, מאפיינים את עם ישראל לאורך כל שנות ההיסטוריה שלו. מסלול קורותיו של עם ישראל אינו מקביל למסלול קורותיו של כל עם אחר. תולדות הימים שלו אינם משתבצים בשום מסגרת היסטורית.

עובדה מפליאה היא, שעם ישראל נמצא תמיד במרכז המאורעות, וההיסטוריה העולמית קשורה בו וסובבת סביבו. מאורעות רבים וחשובים בקנה מידה עולמי התרחשו בגללו, וזאת ללא כל יחס לגודלו ולעוצמתו. הצלחותיו של עם ישראל בעת רצון, וגם נפילתו בעת הסתר פנים, חורגות מכל המקובל בהיסטוריה של עמים אחרים.

כאשר סוקרים את קורות עם ישראל, מבחינים שמתוך מעטה הסתר הפנים העוטה את ההיסטוריה האנושית, עולה ומתגלית יד ה'. הנסים והנפלאות המאפיינים את דרכו המיוחדת של העם, מכריזים חד משמעית כי אלו הם קורותיו של עם הזוכה להשגחה פרטית מיוחדת מאת הבורא.

הנביאים לימדונו שהתכנית האלוקית הועידה לעם ישראל תפקיד מרכזי ונעלה במשפחת העמים: "והייתם לי סגולה מכל העמים" (שמות י"ט, ה'). תכנית אלוקית זו תצא אל הפועל בכל תנאי. מן הראוי הוא, שהדבר ייעשה מרצונם הטוב של ישראל, מתוך הכרה ושמחה. אולם עליהם לדעת, שגם אם יפנו עורף לדברי התורה וינסו להתערב בעמים, מאומה לא יועיל להם.

הבה ניטול לדוגמה פרט אחד מבין שפע הנבואות שנאמרו על אשר יתרחש בעת הגלות. הגורל הגלותי מופיע במספר מקומות במקרא, ומתוכם אנו יכולים לדלות פרטים נוספים, שאף הם התקיימו במרוצת השנים. במקום אחד התורה קוראת לנו להשכיל ולהתבונן לנוכח תופעה מופלאה: "איכה ירדוף אחד אלף, ושניים יניסו רבבה, אם לא כי צורם מכרם, וה' הסגירם" (דברים ל"ב, ל'). לא במקרה ראינו אצל היהודים בגלות תופעות של בריחה בלתי מוסברת. היה זה על פי תכנון עילאי מגבוה. המתכנן גם הודיע על כך מראש.

הנבואה שנאמרה בפסוקים אלו, התקיימה בצורה כואבת בהיסטוריה היהודית. עתה מקווים אנו ומצפים, שגם הנבואות אודות הגאולה העתידה יתקיימו במהרה, ועינינו תזכינה לראות בשוב ה' את שיבת ציון, כאשר יעמוד בית המקדש על תילו בירושלים עיר הקודש, וכל עם ישראל ישוב אל ארץ הקודש.

[ערכים]