"השוחד יעבר עיני חכמים" – אולי הרב לקח קצת שוחד???

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד