חידה: מתי אומרים לאדם שהוא צריך לספור ביחידות ולא בציבור? | שו"ע סימן תפ"ט סעיף א (חלק 4)

הלכות ספירת העומר - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בענין ספירת העומר