אחרי התפילה, הוא היה נעמד, והיו מתאספים סביבו קבוצה של בחורים והיה מחזק אותם!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד