למה לא תפסת אותי??? תראה מה קרה לי, יכלתי להיות בישיבה ולא בכלא!!!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד