חידה: היכן מצינו חמץ שהוא מכוסה בפחות מג' טפחים, ולא צריך לשורפו? | שו"ע סימן תלג סעיף ח (חלק 2)

הלכות פסח - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בענין חמץ בפסח