הרה"ג ירחמיאל קראם זצוק"ל היה מוסר 25 הרצאות בשבת אחת!!!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד

יומיים לפני פסח נפטר הרב ירחמיאל קראם, יהודי שכל חייו הקדיש למען קירוב לבבות עם ישראל לאביהם שבשמים. היה מוסר בשבת אחת 25 דרשות. וכשהוא היה יושב בשולח, היה מעניין אותו רק דברי תורה!!! וכל דבר תורה שהוא היה שומע הוא היה כותב.