חידה: איך יכול להיות שאומרים לבן אדם על אף שמצוה בו יותר מבשלוחו "תעדיף את השליח"? | שו"ע סימן תלא סעיף ב (חלק 2)

הלכות פסח - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בענין בדיקת חמץ