חידה: איך יכול להיות שלאדם ישפך היין לאחר הקידוש וימזוג וישתה ללא ברכת "בורא פרי הגפן"? | שו"ע סימן רעא סעיף טו (חלק 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת