חידה: איך יכול להיות שאדם ידבר בין ברכת "מקדש השבת" ולא צריך לחזור? | שו"ע סימן רעא סעיף טו (חלק 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת