חידה: היכן מצאנו שאדם לא צריך לשתות מלוא לוגמיו? | שו"ע סימן רעא סעיף יג

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת