חידה: היכן מצינו אדם שאומר "ויכולו", מקדש ושותה את היין ללא ברכה? | שו"ע סימן רעא סעיף י (שעור 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת