חידה: האם שקית שקופה יכולה להיחשב ככיסוי לחלה? | שו"ע סימן רעא סעיף ט (שעור 2)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני סעודת השבת