חידה: איפה מצינו יום שאומרים שהגיע העת לעמוד בבית המדרש ולא ללמוד? | שו"ע סימן תלא סעיף ב (חלק 1)

הלכות פסח - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בענין בדיקת חמץ