חידה: איפה מצינו שמתכתחילה צריך לבדוק חמץ בבית וללא נר? | שו"ע סימן תלא סעיף א (חלק 2)

הלכות פסח - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בענין בדיקת חמץ