חידה: מאיפה מצינו שמותר מלכתחילה להשאיר חמץ בבית? | שו"ע סימן תלא סעיף א (חלק 1)

הלכות פסח - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בענין חג הפסח