חידה: מאיפה מצינו הלכה שלא עושים אותה לפני פסח, כדי שנגיע לפסח עם רצון? | שו"ע סימן תל סעיף א (חלק 2)

הלכות פסח - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בענין חג הפסח