חידה: היכן מצינו שמותר לאדם להוציא ספר תורה ולקרוא לעצמו? | שו"ע סימן תכ"ט סעיף ב (חלק 1)

הלכות פסח - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בענין חג הפסח