חידה: היכן מצינו שיש הלכה שצריכים ללמוד מסכת בש"ס בזמן מסוים? | שו"ע סימן תכ"ט סעיף א (חלק 2)

הלכות פסח - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בענין 30 יום קודם חג הפסח