חידה: היכן מצינו שאדם צריך להסתכל בשעת הקידוש לא על הסידור אלא על משהו אחר? | שו"ע סימן רע"א סעיף י' (חלק 3)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת