חידה: איך יכול להיות שכוס הקידוש לא תהיה שטופה ויהיה מותר לקדש עליה? | שו"ע סימן רע"א סעיף י' (חלק 1)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני קידוש בשבת