אמר להם נפוליון: כשאני ישן אני לא קיסר !

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד