בעצם יום השבת יהודים מחללים שבת! צריך ללמד עליהם זכות!!!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד