אני יש לי עבודה שלי למסור שיעור, הוא יש לו עבודה לאסוף כסף. מי אמר מה יותר חשוב?

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד