בשמים ישאלו אותך האם נזהרת בדברים, לא ישאלו אותך אם אכלת שרויה או לא…

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד