במקום למצוא נר לבדיקת חמץ, הוא מצא וופלות!!! ספור עם השגחה פרטים

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד