האמת שהיתה לי שכינה על ראשי, עד שגילו את זה ואז היא ברחה !

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד