אני כבר 40 שנה עובד על מצוה של ואהבת לרעך כמוך, ובזכות זה זכיתי שברכותי מתקיימות!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד