אין אדם הנוגע במוכן לחבירו במלוא הנימה, ואפילו הוא ייעץ לו כדי שהעסק יפרח!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד